SELAMAT DATAI KE BLOG KAMIK

Saya mengalu-alu kehadiran tuan puan untuk melayari blog ini

Wednesday, April 21, 2010

PERKHIDMATAN PERCUMA DALAM INTERNET
“Tiada apa yang percuma dalam dunia ini”. Begitulah ungkapan yang biasa kita dengar.
Akan tetapi, dalam “dunia ICT”, perkara sebaliknya yang berlaku. Kini terdapat pelbagai
perkhidmatan yang boleh diperolehi secara percuma. Penulis meringkaskan perkhidmatanperkhidmatan
yang sesuai untuk pendidikan seperti dalam Jadual 1 di bawah.
Perkhidmatan Penerangan Contoh Penyedia
1.Enjin Carian Ia adalah peralatan untuk mencari
pelbagai maklumat dalam WWW
http://www.yahoo.com
http://www.lycos.com
http://www.cari.com
2.E-mel Membolehkan pengguna menghantar
teks, bunyi, imej dan video
http://www.hotmail.com
http://www.yahoo.com
3.Tapak Web Membolehkan pengguna menerbitkan
halaman web sendiri dalam internet
http://www.angelfire.com
http://www.tripod.com
http://www.yahoo.com
4. Bilik
Sembang
Membolehkan dua atau lebih pengguna
membuat perbualan secara langsung
melaui teks
http://www.friendfinder.com
5. Papan
Perbincangan
Membolehkan pengguna berbincang
sambil melukis ada papan maya
http://www.groupboard.com
6. Video
Internet
Membolehkan pengguna memapar
gambar video secara langsung
http://www.yahoo.com
8. Instant
Messaging
Membolehkan dua atau lebih pengguna
berkomunikasi dengan segera
http://www.yahoo.com
http://www.msn.com
http://web.icq.com
9. Perisian &
Servis
Pengguna boleh memindah turun
perisian dan mendapatkan khidmat
nasihat teknologi komputer dan lainlain
http://www.download.com
http://www.techtv.com
Jadual 1. Jenis-jenis perkhidmatan percuma dalam internet
Perkhidmatan percuma disediakan oleh syarikat-syarikat berkenaan untuk mewujudkan
komuniti yang bakal menjadi pelanggan mereka dan seterusnya akan membeli produk atau
perkhidmatan yang disediakan (Jacqueline, 1999). Ini adalah satu strategi bagi memajukan
lagi pendapatan mereka dalam bidang e-dagang. Bagi sesetengah syarikat, peningkatan
jumlah pengguna yang berdaftar akan menjadi ukuran kejayaan perkhidmatan pengiklanan
dalam Internet.
Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pendidikan, MPBL, 2002
3
CONTOH PENGGUNAAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN
Melalui perkhidmatan percuma dalam internet, para pendidik boleh menerbitkan laman web
berkaitan sesuatu kursus dengan mudah. Mereka hanya perlu mendaftar sebagai ahli di tapak
web tertentu misalnya di http://www.angelfire.com. Pengguna yang berdaftar kemudiannya
akan diberikan tapak web percuma bersaiz 20 MB. Rajah 1 di bawah menunjukkan halaman
utama yang dibina dan diterbitkan oleh penulis untuk kegunaan pelajar kursus Interaksi
Manusia Komputer. Di dalam halaman ini, penulis meletakkan maklumat akademik seperti
sinopsis kursus, nota, tugasan, projek dan hebahan pengumuman kepada pelajar. Pelajar juga
boleh menghubungi atau membuat pertanyaan kepada pensyarah melalui laman web ini.
(a)
(b)
Rajah 1: (a) Penerbitan laman web berunsur pendidikan secara percuma,
dan (b) maklum balas dari pelajar
Angelfire.com juga menyediakan kemudahan yang dipanggil htmlGEAR. Dengan kemudahan
ini, pembangun boleh menambah pelbagai unsur dinamik dalam laman web mereka tanpa
perlu mengetahui aspek pengaturcaraan web. Contohnya alatan untuk buku tetamu, bancian
pendapat dan sebagainya.
Untuk perhubungan antara para pelajar dan pendidik, kemudahan seperti e-mel, Instant
Messaging, video dan voice chat boleh digunakan. Penyedia terbaik yang menyediakan
kesemua perkhidmatan ini ialah syarikat Yahoo.com. Menerusi pakej percumanya sesiapa
sahaja boleh mendapatkan kemudahan-kemudahan seperti yang disebutkan tadi tanpa
mengira lokasi geografi mereka. Rajah 2 menunjukkan alatan Instant Messenger dan
penyiaran (broadcast) video secara lansung melalui aplikasi MyWebcam yang digunakan
oleh penulis untuk berhubung dengan pelajar praktikum dan rakan sekerja. Antara kelebihan
alatan ini ialah, anda juga boleh menghantar mesej pendek (SMS) kepada pengguna telefon
bimbit.
Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pendidikan, MPBL, 2002
4
(a) Yahoo Messenger
(b) My Webcam
Rajah 2: Komunikasi melalui Yahoo! Messenger dan My Webcam.
Dalam bidang pendidikan bahasa, terdapat perisian percuma yang berguna untuk subjek
Bahasa Inggeris. Kesemuanya boleh diperolehi dengan cara pindah turun. Contohnya perisian
untuk belajar menyebut (pronunciation) perkataan Inggeris boleh diperolehi dari
http://www.readplease.com dan http://www.haptek.com. Rajah 3 menunjukkan antaramuka
perisian ReadPlease2000 dan Virtual Friend. Kedua -dua perisian ini akan menyebutkan apaapa
perkataan yang ditaip oleh pengguna. Ia juga berfungsi sebagai pembaca sesuatu
dokumen. Pengguna hanya perlu mendengar ungkapan yang akan disebutkan satu demi satu
oleh sistem ini.
(a)
(b)
Rajah 3: (a) Perisian ReadPlease 2000 dan (b) Perisan Virtual Friend
KEKUATAN DAN KELEMAHAN
Kebaikan penggunaan perkhidmatan percuma dalam internet ialah ia menjimatkan kos
pengguna di samping ia menjadi sumber rujukan yang kaya. Misalnya untuk menerbitkan
halaman web menggunakan pelayan web sendiri memerlukan belanja berpuluh ribu ringgit
Seminar Teknologi Maklumat dan Komunikasi Dalam Pendidikan, MPBL, 2002
5
bagi menyediakan perisian dan perkakasan serta penyenggaraannya. Akan tetapi, penerbitan
halaman web dengan menggunakan tapak web yang sedia ada adalah percuma sama sekali.
Pengguna tidak perlu menyeggara perkakasan dan perisian pelayan. Mutu perkhidmatan
syarikat penyedia kemudahan-kemudahan ini biasanya sangat baik. Ini adalah kerana mereka
telah bersedia dengan prasarana yang lengkap untuk keperluan pengguna seluruh dunia.
Kelemahan utama perkhidmatan percuma ialah ia dipengaruhi oleh iklan. Kebiasaannya
penyedia perkhidmatan ini akan meletakkan iklan dalam sebahagian halaman pengguna.
Kapasiti yang diberikan secara percuma kebiasaannya adalah kecil. Misalnya saiz maksimum
perkhidmatan e-mel percuma dari Yahoo.com hanyalah 6MB sahaja. Jadi ia tidak dapat
menampung mesej yang banyak. Saiz untuk tapak web pula hanya sebanyak 20MB. Dari segi
keselamatan juga boleh diragui. Akaun pengguna boleh dicapai oleh syarikat penyedia
perkhidmatan tanpa disedari.
KESIMPULAN
Sumber percuma dalam Internet dan WWW sememangnya merupakan produk dan
perkhidmatan yang menguntungkan pengguna. Ia boleh digunakan untuk tujuan epembelajaran
dan juga dalam bidang-bidang lain.
Segala kemudaha n telah ada di depan mata pengguna. Apa yang perlu dilakukan oleh para
guru atau pendidik sekarang ialah mempelajari cara menggunakan sumber-sumber berkenaan
untuk meningkatkan kecemerlangan pelajar.

Sumber dipetik daripada:

Wednesday, March 17, 2010

Prinsip penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran

Prinsip menggunakan teknologi pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran


Ia hanya merupakan sebagai bahan bantu mengajar dan tidak boleh digunakan untuk menggantikan pengajaran. Ia digunakan untuk menggantikan pengajaran. Ia digunakan untuk membantu guru mengajar sesuatu topik dengan lebih berkesan.
Ia mesti digunakan untuk pengajaran dan bukan untuk hiburan dan membuang masa.
Penggunaannya mesti dirancang dalam tiga peringkat iaitu:
sebelum kegunaan - merancangmasa dan cara bagaimana mengaitkannya dengan topik pengajaran.
semasa kegunaan - merancang ulasan dan penekanan aspek-aspek penting yang dapat membantu pembelajaran.
selepas kegunaan - merancang aktiviti lanjutan seperti soalan-soalan, kesimpulan dan penilaian.

Ia mesti dipilih berdasarkan kesuaiannya dari segi topik dan objektif pelajaran, latar belakang pelajar, saiz kelas dan keadaan fizikal bilik darjah.
Ia mesti digunakan untuk mencapai sesuatu objektif pelajaran dan peringkat perkembangan pelajaran itu sama ada:
- pengenalan topik
- perkembangan pelajaran iaitu penerangan konsep
- penutup dan kesimpulan topik pelajaran
- penilaian kefahaman terhadap topik

Digunakan mengikut masa yang sesuai iaitu masa yang dapat merangsang pembelajaran
Digunakan dengan merujuk kepadanya dan bukan sekadar untuk menunjuk-nunjuk sahaja.
Selepas digunakan tanggalkan atau ubah supaya tidak mengganggu pelajar belajar seterusnya.
Setelah tamat sesi pengajaran, pamerkan untuk rujukan kelas di papan buletin kelas.

Sumber dipetik dari:http://www.educ.upm.edu.my/~rj/5.html

Teknologi Dalam Pendidikan

Berbagai-bagai takrifan telah diberikan mengenai teknologi pendidikan
"Teknologi pendidikan ialah gabungan manusia, peralatan, teknik dan peristiwa yang bertujuan untuk memberi kesan baik kepada pendidikan"

(Crowell (1971):Encyclopedia of education)

"Teknologi dalam pendidikan ialah penggunaan kemahiran dan teknik moden dalam keperluan latihan, yang meliputi kemudahan belajar dengan menggunakan persekitaran setakat mana ianya menimbulakn pembelajaran"

(Uhwin Derek (1976): Applying Educational Technology)

Kesimpulan: Teknologi pendidikan ialah satu sistem yang meliputi alat dan bahan media, organisasi yang digunakan secara terancang bagi menghasilkan kecekapan dalam pengajaran dan keberkesanan dalam pembelajaran.

Kepentingan teknologi pendidikan dalam pengajaran dan pembelajaran


Melicinkan proses pengajaran dan pembelajaran kerana berfokuskan kepada isi-isi penting kepada topik yang akan disampaikan.
Menjimatkan masa, tenaga dan wang.
Mengelakkan rasa bosan pelajar seterusnya mengekalkan minat pelajar. Ia juga boleh menghiburkan pelajar.
Mengelakkan berlakunya tidak faham atau salah tafsir terhadap konsep melalui deria melihat, mendengar atau menyentuh.
Membetulkan sebarang kekeliruan atau salah tafsir kerana ia memberi sesuatu gambaran yang menyeluruh dan jelas sesuatu konsep dan kaitannya dengan kehidupan seharian.
Melibatkan pelbagai deria pelajar. Cth: penggunaan visual yang diikuti oleh audio akan melibatkan deria lihat dan dengar dan mungkin deria sentuh. Penglibatan deria ini akan meningkatkan daya ingatan pelajar.
Memberi kelainan dan kepelbagaian kepada kaedah mengajar.
Membantu pelajar mendapat kesan pembelajaran yang maksimum dengan penggunaan masa yang minimum.
Memperkayakan pengalaman pelajar. Cth: media bergerak boleh memperkayakan pengalaman murid. Kejadian yang tidak pernah mereka lihat atau alami akan dapat mereka saksikan sendiri dan ini menjadikan mereka seoalah-olah mereka mengalaminya.


Sumber dipetik dari:http://www.educ.upm.edu.my/~rj/5.html

Sunday, March 14, 2010

Hari Pertama di SK Kuala Tahan

Hari Pertama di SK Kuala Tahan


Ceramah Motivasi Kekeluargaan - Ustaz Rujhan
Tarikh :
20 Feb 2010
Hari : Sabtu
Masa : 9.00 - 10.30 pagi
Tempat : Dewan Gemilang , SK Kuala Tahan

Ceramah kekeluargaan anjuran PIBG SK Kuala Tahan telah berjaya diadakan sempena Mesyuarat Agung PIBG kali ke 27. Pihak PIBG telah mengundang penceramah yang begitu mendapat perhatian dewasa in iaitu Ustaz Hj Rujhan b Hj Razali. Ceramah beliau berkaitan dengan tajuk kekeluargaan iaitu sayangkan anak tangan-tangankan. Antara intipati ceramah beliau , kita mestilah memcari rezeki yang halal , menyeru kebaikan dan mencegah kemungkaran di samping luangkan masa untuk anak-anak.
Di samping itu , untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang , ibu bapa perlulah cemerlang. Hubungan sesama keluarga , jiran dan masyarakat perlulah dititikberatkan . Kita perlu sensitif dan cakna kepada persekitaran. Anak orang anak kita. Kita perlu menjaga tepi kain kita dan orang kerana mana-mana kekurangan dapat ditampung oleh masyarakat.
Program ini mendapat sambutan yang menggalakan daripada ibu bapa dan masyarakat. Masa yang diberikan terasa singkat dengan ceramah yang menarik dengan penggunaan alatan media.

Pelancaran Program NILAM


Tarikh : 05 March 2010
Hari : Jumaat
Masa : 8.00 - 10.00 pagi
Tempat : Dewan Gemilang , SK Kuala Tahan.

Pelancaran program NILAM peringkat SK Kuala Tahan telah dilancarkan dengan rasminya oleh Cikg u Zainol b Shahbudin , Guru Besar SK Kuala Tahan. Program NILAM ini merupakan program yang dianjurkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Guru Besar juga mengingatkan para pelajar menguasai kemahiran membaca pada peringkat awal lagi. Dengan penguasaan ilmu membaca membolehkan pelajar meneroka ilmu yang tidak mempunyai sempadan ini.
Guru Besar melepaaskan seekor burung sebagai simbolik pelancaran. Dalam majlis ini juga , Guru Besar menyampaikan sijil kepada rakan membaca perak dan murid yang paling banyak membaca sehingga bulan march .Majlis ini juga diserikan dengan persembahan murid seperti pantun, choral speking , Iqra al qisah dan koir.
Majlis berakhir dengan nyanyian lagu tema NILAM dan Budaya membaca.

Lagu Sekolah

Lagu Sekolah

Indahnya sekolahku
Letak di Kuala Tahan
Tempat menuntut ilmu
Bekalan masa depan

Alam semulajadi
Indah segar dan subur
Kamikan berdikari
Budikan kami tabur

Korus,

Jasa bapa takkan ku lupa
jasa ibu ke syurga
Jasa guru yang kami hormati
Akan kami kenangi

Ilmu penerang hidup
Itulah kata sakti
Semangat kami tiup
Untuk kami berbakti


Lagu Ciptaan;
Cikgu Abdul Rahman b Hj Isnin
1996 - 1997

PIBG - SK Kuala Tahan

Penasihat : En Zainol b Shahbudin - Guru Besar
Yang Dipertua : En Abdullah bin Hj Manan
Naib Yang Dipertua : En Zamri bin Mat Ami
Setiausaha : Cikgu Kamil Hilmi b Zainallah
Naib Setiausha : Cikgu Mohamed Zubir b Zulkifli
Bendahari : Cikgu Noridayu bt Idrus

Ahli Jawatan Kuasa.
En saluji b Ismail
En Wan Abd Rashid b Wan Sulaiman
En Bahari b Ismail
En Hamzah b Abdul Hamid
En Raffie b Manaf
En Ali Asra b Abdul Rahman
Pn Sarinah bt Deris
Cikgu Hazlinda bt Mohd Taha
Cikgu Aslahuddin b Daud
En Sabaruddin b Abu Bakar
Pn Norkhairiah bt Awang

Pemeriksa Kira-kira
En Rosli b Hashim
Pn Norlizawati bt Abdul Jalil

Maklumat Umum Sekolah

Sekolah Kebangsaan Kuala Tahan terletak 80 km dari bandar Jerantut.SK Kuala Tahan merupakan sekolah kategori luar bandar.SK Kuala Tahan terletak di bawah pentadbiran Pejabat Pelajaran Daerah Jerantut.SK kuala Tahan boleh dihubungi dengan bandar terhampir melalui jalan darat yang bermula dari Simpang Felda Padang piol dan jalan air melalui jeti Kuala Tembeling.
SK Kuala Tahan terletak di Mukim Tembeling Tengah. Kedudukannya berhampiran
dengan Sungai Tembeling. SK Kuala Tahan juga berhadapan dengan kawasan perlancongan
yang terkenal iaitu Taman Negara.Lebih daripada 50 % penjaga kepada pelajar SK Kuala Tahan terlibat dalam sektor perlancongan.Sektor perlancongan merupakan nadi kepada ekonomi Kuala Tahan. Terdapat banyak hotel dan chaletdibina untuk memenuhi permintaan sektor pelancong

Kuala Tahan merupakan tempat persinggahan pelawat dari serata dunia yang ingin menikmati keindahan Taman Negara di mana terletak sebuah sekolah yang dinamakan
Sekolah Kebangsaan Kuala tahan. Sekolah ini dibuka pada 9 rebruari 1960 dengan sebuah
bangunan yang mempunyai 2 buah bilik darjah.Permulaannya dibuka, sekolah ini hanya
mempunyai seramai 30 orang murid sahaja. Pada 29 Oktober 1969, Menteri Pelajaran pada
ketika itu, Encik Khair Johari telah merasmikan pembukaan sekolah ini.Kini sekolah
ini mempunyai dua buah blok bangunan baru setinggi 3 tingkat setiap satunya.
Di mana bangunan ini telahdibekalkan pelbagai kemudahan asas terkini serta ruang
pembelajaran yang lebih selesa dan terkini yangsetanding dengan sekolah-sekolah di Bandar.